Notariusz Tomasz Zięcina

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z notariatem jestem związany od 1994 roku, kiedy to rozpocząłem pracę w  Kancelarii Notarialnej Jerzego Michalaka - Notariusza w  Krakowie, najpierw przy ulicy Żółkiewskiego 20, później przy ulicy Nowowiejskiej 1.

W latach 1999–2002 byłem aplikantem Krakowskiej Izby Notarialnej. Aplikację rozpocząłem w  Kancelarii Notarialnej Notariuszy Jerzego Michalaka i Sylwii Majerczak przy ulicy Nowowiejskiej 1, a ukończyłem w  Kancelarii Notarialnej Sylwii Majerczak przy ulicy Masarskiej 7 w  Krakowie, gdzie w  latach 2002–2005 byłem asesorem notarialnym.

Od 2006 roku jestem notariuszem. W latach 2006-2012 prowadziłem kancelarię notarialną w  Krakowie na zasadach spółki cywilnej z Notariusz Sylwią Majerczak. Obecnie prowadzę kancelarię notarialną przy ulicy Kordylewskiego 7 w  Krakowie wraz z Notariuszem Mariuszem Łukasikiem na zasadzie spółki cywilnej.

Notariusz Mariusz Łukasik

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z notariatem jestem związany od kwietnia 2004 roku, kiedy to rozpocząłem pracę w  Kancelarii Notarialnej Sylwii Majerczak - Notariusza w  Krakowie, przy ulicy Masarskiej 7, a którą to pracę od 2006 roku kontynuowałem w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Sylwii Majerczak i Tomasza Zięciny, prowadzonej w tej samej lokalizacji na zasadzie spółki cywilnej.

W latach 2010-2012 byłem aplikantem Krakowskiej Izby Notarialnej. Aplikację odbywałem w  Kancelarii Notarialnej Notariuszy Sylwii Majerczak i Tomasza Zięciny przy ulicy Masarskiej 7, a ukończyłem w  Kancelarii Notarialnej tychże Notariuszy przy ulicy Kordylewskiego 7 w  Krakowie. Od stycznia do września 2013 roku byłem asesorem notarialnym w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Tomasza Zięcinę, następnie od listopada 2013 roku do marca 2014 roku w tejże kancelarii notarialnej pełniłem funkcję zastępcy notarialnego.

Od marca 2014 roku jestem notariuszem i prowadzę kancelarię notarialną przy ulicy Kordylewskiego 7 w  Krakowie wraz z Notariuszem Tomaszem Zięciną na zasadzie spółki cywilnej.

Monika Chromcewicz
Kierownik Sekretariatu

Anna Fudali
Zastępca notarialny

Anna Jamróz
Asystent

Katarzyna Trafiał
Asystent

Anna Walczak
Asystent

Dominika Sosnowska
Asystent

Bożena Rożnowska
Asystent


Zespół